BUSINESS

BUSINESS

33M+

REACH

>11M

Video View

~53.4K

Engagement

Ngày đăng: 10/07/2023 04:02 PM

Ngân sách tối thiểu: 20.000.000đ/ chiến dịch 

Tư vấn chiến lược Content hiệu quả trên các nền tảng: Social Channel, báo chí, Social Seeding,...

Định dạng Content: Social Post/Content Seeding/PR articles/Minigame,...

Định dạng ảnh: ảnh đơn JPEG/ album ảnh/carousel/gif/video. Thiết kế sáng tạo, sử dụng nguyên liệu sản phẩm của khách hàng và mua Stock

Quy trình làm việc: 

RYT nhận miêu tả mục tiêu và ngân sách từ khách hàng và tư vấn định hướng, lên kế hoạch + báo giá

RYT trình bày kế hoạch và chỉnh sửa theo yêu cầu

Ký hợp đồng và triển khai theo kế hoạch đã được duyệt

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: