PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

33M+

REACH

>11M

Video View

~53.4K

Engagement

Ngày đăng: 10/07/2023 04:01 PM

Số lượng: tùy yêu cầu của khách hàng. 

Định dạng ảnh: ảnh đơn JPEG/ album ảnh/carousel/gif. Thiết kế sáng tạo, sử dụng nguyên liệu sản phẩm của khách hàng và mua Stock

Quy trình làm việc: 

RYT nhận yêu cầu từ khách mỗi tháng và tư vấn định hướng, lên chủ đề tháng,  Angle Content theo tháng, định hướng Design (chỉnh sửa tối đa 2 lần)

Tiến hành lên Content Details và thiết kế hình ảnh dựa trên Content Plan đã duyệt (Gửi cuốn chiếu hàng tuần)

Khách hàng duyệt Content và hình ảnh (Tối đa 3 lần chỉnh sửa lớn & 1 lần chỉnh sửa tiểu tiết) - Team Agency đăng bài theo kế hoạch

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: