STANDARD

STANDARD

33M+

REACH

>11M

Video View

~53.4K

Engagement

Ngày đăng: 10/07/2023 03:55 PM

Số lượng: tối thiểu 15 bài/tháng bao gồm content + hình ảnh

Định dạng ảnh: ảnh đơn JPEG. Thiết kế đơn giản, dựa trên source ảnh chụp khách có sẵn, tách nền đơn giản (thêm text + Element phù hợp). 

Quy trình làm việc: 

RYT nhận yêu cầu từ khách mỗi tháng và lên Angle Content theo tháng (chỉnh sửa tối đa 2 lần)

Tiến hành lên Content Details và thiết kế hình ảnh dựa trên Content Plan đã duyệt (Gửi cuốn chiếu hàng tuần)

Khách hàng duyệt Content và hình ảnh (Tối đa 2 lần chỉnh sửa lớn & 1 lần chỉnh sửa tiểu tiết) - Team Agency đăng bài theo kế hoạch

Chia sẻ:
Bài viết khác: